duminică, 11 februarie 2018

Notice

  I want to inform all "e4 e5" correspondents that as of March 1st, 2018 the magazine is no longer online because the www.chessplayer.ro was lost. Only the people who support the projects of the Romanian Problemists Club (Color Chess and Mosaic)  are considered the correspondents of the magazine. The correspondents of the magazine are asked to send the  problems to email address www_chessplayer_ro@yahoo.com. All correspondents will receive the printed magazine in A5 color format.
                                                                *
   Doresc   să informez pe toți corespondenții revistei "e4 e5" că începând cu 1 martie 2018 revista nu mai este online deoarece domeniul www.chessplayer.ro a fost pierdut. Sunt considerați corespondenții revistei numai persoanele care susțin proiectele Clubului Problemștilor Români: Șahul Color si Mozaic. Corespondenții revistei sunt rugați să trimită problemele pe adresa de email  www_chessplayer_ro@yahoo.com . Toți corespondenții revistei vor primi revista tiparită  în format A5 color.luni, 4 decembrie 2017

The "e4 e5" announces the following composing tourneys in 2018:


                                                                                     A. "e4 e5"

"e4 e5" - 10 Years  Jubilee Tourney 2017 Fairies 
H#2 - informal composing  tourney, free theme, only the  Princess fairy pieces are allowed.  Zero-positions and  other 
fairy pieces and/or conditions are not allowed. See the example bellow. Unlimited entries.  Judge: Anatoly 
Karamanits  (Ukraine). Closing date: June 30, 2018. Entries to Dan-Constantin Gurgui via e-mail: 
www_chessplayer_ro@yahoo.comAward will be published on the “e4 e5” magazine.  All  participants will receive the 
award  by e-mail.

"Gheorghe Nicolaescu  - 65" Anniversary Tourney 2018 Endgame  Studies & #2     
 Informal composing tourney, free theme, unlimited entries. JUDGES: Sergey Osintsev (Russia) &  Vasyl
Markovcij  Closing  date:  December 25, 2018.  Entries to Dan-Constantin Gurgui via e-mail: 
www_chessplayer_ro@yahoo.com.   Award will be published  on the  “e4 e5” magazine.  All participants will
receive the award by e-mail.

 Concursul Național de Compoziție Șahistă  „Cupa Bucovinei” Ediția a IV-a 2017  
Secțiile:  #2 și mat ajutor in 2#   
Concurs formal pentru debutanti si consacrati. Se trimit originale in numar nelimitat pe adresa redactiei revistei 
sau la e-mail www_chessplayer_ro@yahoo.com Termen de trimitere al lucrarilor: 30 martie 2018.                                                                                        B. "e4 e5" Supplement

International Thematic Composing Tourney ”100 Years Cup” 2018 Section Fairies with Mosaic
Celebrating a century since Bukovina got united with the country, the Romanian Problemists Club in collaboration with the "e4 e5" Supplement, organises an informal chess composition tourney with a free theme. We ask for special composition problems that include the Mosaic thematic pieces. The unlimited number of problems can be send at the magazine editorial address or to the following email: www_chessplayer.ro@yahoo.com. The period of receiving them is due 25th of December 2018 and all the participants will receive the printed magazine. 

”Paul Joița – 80” Memorial Tourney 2017 Endgame  Studies 
 The Romanian Problemists` Club and the ”e4 e5” Supplement  magazine announce an informal composing tourney for endgame studies in memory of  Romanian composer Paul Joita (1937-2000). Judges: Emilian Dobrescu & Virgil Nestorescu (Romania).  Send entries to the editor of "e4 e5" Dan Gurgui – www_chessplayer_ro@yahoo.com   Closing date: June 30, 2018

”Nicolae Gheran – 80” Memorial Tourney 2017 Fairies
The Romanian Problemists` Club and the ”e4 e5”  Supplement  magazine announce an  informal   composing tourney for fairies in memory of   Romanian  composer Nicolae Gheran (1937-1988).  Judge: Ján Golha (Slovakia).  Free theme,
is allowed only  the  Cheval de Troie   fairy  piece.  Zero-positions and   other fairy pieces and/or
conditions are not allowed.  Unlimited entries, send originals to  e-mail  www_chessplayer_ro@yahoo.com  before
December   25,  2018.  Awards will be  published on the „e4 e5”  magazine. Correspondents will be sent the printed
magazine.

”Anatole Felix Ianovcic – 120” Memorial Tourney 2017
Informal composing tourney, free theme, only the  Nightrider fairy pieces are  allowed.  Stipulations: 
#2,3-n. Zero-positions and  other fairy pieces and/or  conditions are not allowed.  Unlimited entries.  Judge:
Dan-Constantin Gurgui (Romania).  Closing  date:  June 30, 2018.  Entries to Dan-Constantin Gurgui via e-
mail:  www_chessplayer_ro@yahoo.com.   Award will be published  on the  “e4 e5” magazine.  All 
participants will  receive the award by e-mail.

 Informal Composing Tourney of the magazine 2018   hs#n                      
Informal composing tourney, free theme. Zero-positions,  fairy pieces and/or fairy conditions are not
allowed. Unlimited entries.  Judge: Valerio Agostini  (Italy). Closing date:  December 25, 2018. Entries to
Dan-Constantin Gurgui via e-mail: www_chessplayer_ro@yahoo.com.    Award will be published on the “e4 e5”
magazine. All participants will receive the award by e-mail. Correspondents will be sent the printed magazine.

 Informal Composing Tourney of the magazine Edition 2017-2018  Secțiile Ser-h/s/r/#/=n                                   
Informal tourney, free theme, are allowed only the next fairy  pieces: Amazon (AM), Princess (PR), Kangaroo (KA),
Viceking (EK), Querquisite (QQ) and Wormhole. Zero-positions and  other fairy pieces and/or conditions are not
allowed. Unlimited entries, send originals to  e-mail www_chessplayer_ro@yahoo.com  before December 25, 2018.  
Awards will be published on the „e4 e5” magazine.  Correspondents will be sent the printed  magazine. Please reprint!

”Mircea Mihai Manolescu – 80”Memorial Tourney 2018 Sections: Selfmates & Fairies 
The Romanian Problemists` Club  and the ”e4 e5” Supplement  magazine announce an informal composing tourney for
Selfmates &  Fairies (with Querquisite)  in  memory of  Romanian composer Mircea Mihai Manolescu (1938-2003). 
Judges: Anatoly Stepochkin  (Russia) & Ján Golha  (Slovakia). Send entries to the editor of  "e4 e5" Dan Gurgui
www_chessplayer_ro@yahoo.com.  Closing date: December 25, 2018.


Concursul Național de Compoziție Șahistă  Cupa „Vreau să fiu problemist!” Ediția 2017-2018  
Secțiile:  Ser-h/s/r#/=n    
Clubul Problemiștilor Români împreună cu revista  „e4 e5” Supliment  anunță organizarea unui concurs 
informal pe temă liberă pentru probleme cu mat/pat seriale ajutoare/directe/inverse/reflexe în n mutări. 
Concursul va fi dedicat atât problemiștilor consacrați  cât și debutanților în compoziția șahistă. Lucrările în 
număr  nelimitat  se vor  trimite  la adresa de e-mail www_chessplayer_ro@yahoo.com  sau pe adresa redacției 
revistei „e4 e5”.  Arbitrul  concursului este  Alberto Armeni din  Italia. Premianții debutanți vor fi recompensați 
cu medalii și diplome de  participare.  Cel  mai bine clasat  problemist debutant va  primi Cupa „Vreau să fiu 
problemist!”.  Lucrările inedite se vor trimite pînă pe data de  25 decembrie  2018.


In 2018 all participants will receive the magazine printed in A5 format.
B 2018 году все участники получат журнал, напечатанный в формате A5.

vineri, 28 iulie 2017

Final Award - "e4 e5" 10 Years JT 2017 #2
I'm waiting  for you  for over 10 years at the “e4 e5” 20 Years 2027 #2. The magazine continues  to appear due  to you!